GEMEENTEDIENSTEN

 

Bevolking
Cultuur, Jeugd & Informatie
Milieu
Coördinatie
Ruimtelijke ordening
Sportdienst & zalenverhuur
Technische diensten
Burgemeester & Schepenen
Financiën
Bibliotheek
Mobiel Containerpark
Gemeenteraadsleden
 
Werkgelegenheid
Gemeenteschool & Muziekacademie
O C M W
       
Politie
Brandweer
Wachtdienst dokters enz.
 

  Gemeentehuis Lennik
  Markt 18
  1750 Lennik
  Tel.: 02/532.41.15 (algemeen nr.)
  Fax: 02/532.21.75
  E-mail: info@lennik.be
De vlaggen vóór het Lenniks gemeentehuis zijn van (v.l.n.r. ) zustergemeente Abcoude, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen, Europese Unie, België, Gemeente Lennik, zustergemeente Arconate


 


Gemeentesecretaris
(1ste verdieping)

Peter Mergan (sinds maart 2003) - tel. 02/531.02.32 - e-mail :
peter.mergan@lennik.be

 


Gewestelijk ontvanger
(1ste verdieping)

Adelin Mertens - tel. 02/531.02.48 - e-mail :
adelin.mertens@lennik.be
elke woensdag van 10.00 tot 12.00 u


Dienst financiën
(1ste verdieping)

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.45 tot 11.45 u
woensdagnamiddag :
van 13.00 tot 16.00 u
donderdagavond :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. :

02/531.02.03

fax. : 02/532.21.75
e-mail :

financien@lennik.be

 

 

Personeelsdienst

tel. 02/531.02.02 - e-mail :
personeelsdienst@lennik.be

 


Dienst bevolking & Burgerlijke stand, Administratie
(1ste verdieping)

Wettiging handtekening en copies, identiteitskaarten,
adreswijziging, aanvraag tegemoetkoming invaliditeit,
aangifte overlijden, geboorte, huwelijk,
akten van de burgerlijke stand, pensioenaanvragen,
militie, stempelcontrole

Rijbewijs, reispas, bewijs van goed zedelijk gedrag,
wapenvergunning, attest voor drankslijterij

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.45 tot 11.45 u
woensdag-namiddag :
van 13.00 tot 16.00 u
donderdag-avond :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. :

02/531.02.44 of
02/531.02.35

fax. : 02/532.21.75
e-mail : bevolking@lennik.be
burgerlijke.stand@lennik.be

 

 


 

Dienst ruimtelijke ordening
(gelijkvloers)

Bouw- en verkavelingsvergunning, subsidie regenwaterputten
Voetwegencommissie

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.45 tot 11.45 u
woensdag-namiddag :
van 13.00 tot 16.00 u
donderdag-avond :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. :

02/531.02.40

e-mail :

ruimtelijke.ordening@lennik.be

 

 

 

Dienst Vrije Tijd : Cultuur, Jeugd en Informatie
(2de verdieping)

Algemene informatie
toeristische informatie,
contactadres voor adviesraden: cultuurraad, jeugdraad,...

Cultuurfunctionaris: Dirk Sturtewagen
Jeugdambtenaar / Informatieambtenaar: Wendy Cocriamon

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.45 tot 11.45 u
woensdag-namiddag :
van 13.00 tot 16.00 u
donderdagavond :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. :

02/531.02.09 (cultuur)
02/531.02.33 (jeugd)

fax. : 02/532.21.75
e-mail :

cultuur@lennik.be
jeugd@lennik.be

 


Sportdienst + zalenverhuur

Sport - Sportraad
Huur gemeentelijke zalen (agenda, aanvraag, sleutels)

Gemeentehuis
(2de verdieping)

Sportfunctionaris: Bart De Luyck

Openingsuren :  
maandag :
van 09.00 tot 12.00 u en 13.00 tot 15.00 u
woensdag :
van 09.00 tot 11.00 u
donderdag-avond :
van 18.00 tot 20.00 u
vrijdag :
van 09.00 tot 13.00 u
   
tel. :

02/531.02.38

fax. : 02/532.21.75
e-mail :

sport@lennik.be

Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens
Alfred Algoetstraat 77 - 1750 Lennik

Openingsuren :  
na afspraak

 

 

Milieudienst

Milieu - milieuvergunningen - milieuraad - informatie afval-ophaling
subsidies kleine landschapselementen en hoogstamboomgaarden

Gemeentehuis
(2de verdieping)

Milieuambtenaar: Karel Van Belle

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.45 tot 11.45 u
woensdag-namiddag :
van 13.00 tot 16.00 u
donderdag-avond :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. : 02/531.02.01
fax. : 02/532.21.75
e-mail : milieu@lennik.be

 


Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap  (P.W.A.)

Schapenstraat 42a - Sint-Martens-Lennik

Openingsuren :  
maandag :
van 08.00 tot 12.00 u
dinsdag :

van 08.00 tot 12.00 u en
van 13.00 tot 16.00 u

woensdag :
van 08.00 tot 12.00 u
vrijdag :
van 08.00 tot 12.00 u
namiddag : (na afspraak)
   
tel. :

02/460.74.65

 

 Openbare Bibliotheek

Schapenstraat 42 - 1750 Lennik
Bibliothecaris: Els Cleymans

volwassenenafdeling + tijdschriften
jeugdafdeling + strips
leeszaal
mogelijkheid gebruik internet
voorleesuurtjes, activiteiten

Openingsuren :  
maandag :
van 16.00 tot 20.00 u
dinsdag :

van 10.00 tot 12.00 u

woensdag :

van 10.00 tot 13.00 u en
van 14.00 tot 17.00 u

donderdag :
van 18.00 tot 20.00 u
zaterdag :
van 10.00 tot 12.00 u
   
tel. :

02/532.51.59

e-mail :

lennik@bibliotheek.be

 
Technische dienst / Openbare Werken
Gemeentelijke werkplaats, Stationsstraat z/n
Tel. : 02/532.48.06

Ploegbaas Leon Brion - gemeentelijke gebouwen
gsm: 0476/96.49.56
Ploegbaas Karel Van Belle - groendienst en wegenwerken
tel. gemeentehuis 02/531.02.21 - gsm: 0475/25.44.27
openbare.werken@lennik.be

 

 

(Mobiel) Containerpark


Snoeihout, folie, banden, steenpuin

inzamelpunt in elke deelgemeente  (details: zie afval-ophaalkalender)

 

Metalen, piepschuim, aflaatolie, gras - gazonmaaisel

gemeentelijke werkplaats, Stationsstraat z/n  (details: zie afval-ophaalkalender)Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 08.00 tot 12.00 u
elke tweede zaterdag :

van 13.00 tot 16.00 u

april - oktober :
donderdagavond :

van 17 tot 19 uur


Informatie: zie milieudienst

 


Gemeentelijke basisschool

Gemengde basisschool: kleuter- & lagere afdeling
participatieraad

gemeenteschool@lennik.be

Assesteenweg 125 - 1750 Lennik
tel. : 02/532.48.02
fax. : 02/532.27.61

Gebouwen Hendrik Ghijselenstraat 19
tel. : 02/582.84.19


Gemeentelijke Muziekacademie Peter Benoit

Afdelingen: Muziek - Woord - Dans

Hendrik Ghijselenstraat 19 - 1750 Lennik
tel. : 02/532.54.65
na 16u en woensdagnamiddag
mwdacademie@lennik.be

 POLITIE

Politiezone Pajottenland (Gooik, Lennik, Pepingen, Herne, Galmaarden, Bever)

Wijkpost Lennik
Alfred Algoetstraat 75 - 1750 Lennik

Openingsuren :  
maandag-dinsdag-woensdag-vrijdag :
van 09.00 tot 12.00 u
donderdag :
van 18.00 tot 20.00 u
   
tel. :

02/532.41.13

Noodnummer: 101
   

Centrale politiepost
Bruneaustraat 101 - 1755 Kester-Gooik

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 07.00 tot 22.00 u
op zon- en feestdagen :
van 09.00 tot 19.00 u
   
tel. :

054/56.60.13 - 054/31.86.40

Noodnummer: 101
fax. : 054/56.93.74
e-mail : politie.pajottenland@skynet.be

 


Brandweer

Karel Keymolenstraat 4 - 1750 Lennik

Openingsuren :  
van maandag t.e.m. vrijdag :
van 09.00 tot 12.00 u
donderdag :
van 18.00 tot 20.00 u
   
algemeen telefoonnummer : 02/532.45.12
Ziekenvervoer: 02/532.42.98
Direct Noodnummer: 02/532.42.98
Indirect Noodnummer: 100
e-mail: lennik@brandweervlaanderen.be

 


 

Wachtdienst dokters


Centraal telefoonnummer van de wachtdienst huisartsen Lennik-Gooik:
02/532.34.34

(de huisarts van wacht is op dit nummer te bereiken in het weekend en tijdens feestdagen)

 

Wachtdienst tandartsen


Te raadplegen op internet : www.tandarts.be/wachtdienst.php

Centraal oproepnummer: 070/25.40.40 voor de provincie Vlaams-Brabant.
De tandarts is beschikbaar op zon- en feestdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

 

Wachtdienst apotheken


Te raadplegen op internet : www.apotheek.be

Centraal oproepnummer: 0900-10.500  (0,45 EUR/Min)

 


 

 

OCMW

Frans Van der Steenstraat 6
1750 Sint-Kwintens-Lennik
Tel : 02/532.41.45
Fax : 02/532.26.01
e-mail: OCMW-secretaris: Jos Nevens
website: http://www.geocities.com/ocmwlen/

OCMW - administratie/hoofdgebouw Tel : 02/532.41.45
Serviceflats/WoningCentrum met Dienstverlening
WCD "Den Bleek"
(Stationsstraat)
Tel : 02/532.29.98
Buitenschoolse KinderOpvang
BKO "Het Wonderhuis"
(Assesteenweg Eizeringen)
Tel : 02/582.12.13
SVK Sociaal Verhuurkantoor
(Fr. Van der Steenstraat 1)
Tel : 02/532.31.77
OCMW-Voorzitter Marcel Herremans
Spreekuren: op het S.V.K.
(Fr. Van der Steenstraat 1)
Prive: Assesteenweg 114
dinsdag en donderdag van 10u00 tot 12u00   + op afspraak
Tel : 02/532.31.77
Prive: tel. 02/532.13.85
OCMW-Secretaris Jos Nevens Tel : zie algemeen nummer
OCMW-Ontvanger Tel : 02/454.84.96


Het Vast Bureau
Behandelt de steunaanvragen en de zaken van dagelijks bestuur.

Leden:

Marcel Herremans, voorzitter
Marie-Thérèse Van Der Velde
Erik O (sinds april 2004) (INFO)
Christian Walckiers (tot april 2004)


O.C.M.W.-Raad
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum behoort.
De leden worden door de gemeenteraad verkozen voor 6 jaar.

Samenstelling:

voornaam naam partij adres
Guido Dieudonné (*) L.E.N.N.I.K. Brusselsestraat 1G
Kurt Evens CD&V Donkerstraat 5
Joke Heremans (**) V.L.D. Frans Van der steenstraat
Marcel Herremans L.E.N.N.I.K. Assesteenweg 114
Erik O L.E.N.N.I.K. Marktstraat 46
Maurice Paternot V.L.D. Onderstraat 22
Chris Van Belle L.E.N.N.I.K. Lombeeksestraat 19
Marie-Thérèse Van Der Velde V.L.D. Vondelstraat 10
Christian Walckiers V.L.D. Frans Baetensstraat 40
Christiane Wauters CD&V Hemelveldweg 41


(*) : tot april 2004
(**) : sinds april 2004

Burgemeester
(gemeentehuis - gelijkvloers)

spreekuren:
10-11 u  (van maandag tot en met vrijdag)
18-20 u  (donderdag)

Willy De Waele 02/531.02.27 (gem.h.) 0496/50.07.52 (gsm)
e-mail

 

Schepenen
(gemeentehuis - 3de verdieping)

op afspraak

Etienne Van Vaerenbergh 02/531.02.26 (gem.h.) tel. 054/33.35.04 (pr.)
e-mail
Patrick Van Laethem 02/531.02.25 (gem.h.) tel. 02/582.84.76 (pr.)
e-mail
Geert De Cuyper 02/531.02.28 (gem.h.) tel. 02/532.56.34 (pr.)
e-mail
Eddy Warrand 02/531.02.24 (gem.h.) tel. 02/532.24.31 (pr.)
e-mail

 

Bevoegdheden van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, kan je op deze pagina lezen.

 


 

Gemeenteraadsleden :

voornaam naam partij adres
Geert De Baerdemaeker L.E.N.N.I.K. Negenbunderstraat 76
Geert De Cuyper L.E.N.N.I.K. Dorekenstraat 14
Willy De Waele V.L.D. Hunselveld 23
Heidi Elpers CD&V Frans Baetensstraat 6
André Plasman CD&V Busingenstraat 89
Paul Schoukens CD&V Ninoofsesteenweg 172
Lieve Suenens CD&V Palokenstraat 10/E
Bülent Samanli L.E.N.N.I.K. Trontingen 6
Marita Van der Stricht V.L.D. Borrekeitse 26
Denia Stanoskova V.L.D. Kruiskouterstraat 71
Henri Van Eeckhoudt CD&V Schapenstraat 22
Filip Van Ginderdeuren V.L.D. Waterhoflaan 26
Joris Van Hauthem V.B. Scheestraat 21
Patrick Van Laethem V.L.D. Schapenstraat 146
Etienne Van Vaerenbergh L.E.N.N.I.K. Ninoofsesteenweg 236
Ernest Vankelecom L.E.N.N.I.K. Schapenstraat 131
Eddy Warrand V.L.D. Waterhoflaan 11
Anne Wyckmans L.E.N.N.I.K. Palokenstraat 19
Lodewijk Wyns V.L.D. Frans Van der Steenstraat 207